b2467241a320cb31f8a07b9e023f37f5.html Gmina Wadowice rozdaje komputery

Gmina Wadowice rozdaje komputery

Czwartek, 27. Marzec 2014 10:01
Drukuj
Już w kwietniu do odbiorców trafi 126 komputerów pozyskanych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice. Sprzęt otrzymają jednostki podległe gminie Wadowice oraz wyłonione w procesie rekrutacyjnym gospodarstwa domowe.


Gmina Wadowice jako jedna z wielu w Polsce starała się o pozyskanie funduszy unijnych w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” i jako jedna z nielicznych je otrzymała. Łącznie wpłynęło bowiem aż 618 wniosków, na liście podstawowej zatwierdzonych do dofinansowania projektu znalazło się tylko 165, w tym wniosek gminy Wadowice, który uplasował się na wysokiej - 63 pozycji.

W związku z tym 22 października 2013 roku Wadowice podpisały umowę o dofinansowaniu projektu. Okres realizacji projektu potrwa do 31 stycznia 2015 roku, a jego wartość to 668 986,56 zł w tym 85 procent to środki europejskie, a 15 procent to dofinansowanie z budżetu państwa. Tak więc projekt w całości jest finansowany ze środków zewnętrznych.

Projekt obejmuje koszt zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i z bezpośrednim dostępem do internetu oraz koszt szkoleń. Gmina Wadowice zobowiązała się natomiast do pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem internetu w gospodarstwach domowych zakwalifikowanych do projektu w okresie jego trwałości, czyli przez pięć lat.
Celem tego projektu jest wspomożenie osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuacje materialną lub niepełnosprawność – mówi koordynator projektu Agnieszka Cygan z Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
W drodze przeprowadzonej rekrutacji w 2013 roku zostało wyłonionych 36 gospodarstw z całej gminy Wadowice. Podpisano z nimi umowy, na mocy których każde z tych gospodarstw otrzyma w kwietniu 2014 roku zestaw komputerowy (komputer stacjonarny z oprogramowaniem, drukarka) wraz z bezpośrednim dostępem do internetu przez okres trwałości projektu.

Od kwietnia też ruszają szkolenia, podczas których użytkownicy nauczą się podstawowych zasad korzystania z komputera i internetu. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

Oprócz gospodarstw domowych udział w tym projekcie bierze 19 jednostek podległych Gminie Wadowice. Sprzęt komputerowy trafi więc również do szkół, przedszkoli, Wadowickiej Biblioteki Publicznej, Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Wadowickiego Centrum Kultury.

W sumie dla tych jednostek zostanie zakupionych 90 komputerów (w tym 74 komputery stacjonarne, 16 laptopów) z oprogramowaniem oraz 47 drukarek. Dyrektorom tych placówek przedstawiono już wytyczne dotyczące warunków otrzymania i korzystania w danych jednostkach z zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego.

Co ważne, sprzęt nie może być wykorzystywany do celów administracyjnych, a każda z jednostek będzie musiała sporządzać sprawozdania odnośnie m.in. ilości osób korzystających z komputerów. Przedstawiciele jednostek podległych wezmą też udział w szkoleniu z wykorzystania sprzętu komputerowego i internetu w miejscach publicznych.
Dostarczenie sprzętu komputerowego w jednostkach podległych wnioskodawcy umożliwi dzieciom i młodzieży stały dostęp do informacji, książek i artykułów o charakterze edukacyjnym. Natomiast nauczyciele i instruktorzy kół zainteresowań będą mogli w szerszym zakresie wykorzystywać multimedialne materiały w nauczaniu różnych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych – podsumowuje Agnieszka Cygan.
Zakupione komputery do szkół znajdą zastosowanie bowiem nie tylko na lekcjach informatyki, ale będą udostępniane uczniom również po zajęciach szkolny oraz w ramach kół zainteresowań. Dyrektorzy szkół ustalą godziny, w których indywidualni uczniowie będą mogli korzystać z komputerów.

Przedszkolaki natomiast dzięki zakupionym komputerom będą mogły pod okiem nauczyciela uczyć się przez zabawę, dowiedzą się jakie możliwości daje komputer oraz internet, poznają jego zalety oraz istniejące zagrożenia.

Z kolei sprzęt, który trafi do Wadowickiego Centrum Kultury będzie służył grupom wolontariuszy, które prowadzą tam swoje działania oraz seniorom podczas zorganizowanych dla nich zajęć. W Ognisku Pracy Pozaszkolnej będzie on wykorzystywany podczas organizowanych tam działań, natomiast w Wadowickiej Bibliotece Publicznej zakupione komputery będą ogólnie dostępne dla każdego chętnego.

Wszyscy zainteresowani czekają już z niecierpliwością na nowy sprzęt komputerowy. Ten do gminy Wadowice trafi w najbliższych tygodniach. Następnie zostanie on dostarczony i zainstalowany u wszystkich odbiorców objętych programem, dzięki czemu już w kwietniu będą oni mogli w pełni korzystać z otrzymanych komputerów.

(tam)
NAPISZ DO NAS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.