7d5e9ed6a726e3054e737427db00f2f6.html Sprawdź, czy możesz zostać radnym, wójtem lub burmistrzem

Sprawdź, czy możesz zostać radnym, wójtem lub burmistrzem

Poniedziałek, 14. Lipiec 2014 13:05
Drukuj
Państwowa Komisja Wyborcza już szykuje się do wyborów samorządowych, Kandydatów na wójtów i burmistrzów można zgłosić nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 października 2014 r. – przypomina PKW. Do 7 października można natomiast zgłaszać listy kandydatów na radnych.Choć oficjalnie premier jeszcze nie zarządził wyborów to już wiadomo, że odbędą się one 16 listopada. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła obecnie obowiązujące zasady i terminy zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych gmin, powiatów i województw.

PKW wyjaśnia, że kandydat na wójta może kandydować w wyborach na wójta tylko w jednej gminie. Kodeks wyborczy nie zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta w tej samej lub innej gminie. Dopuszczalne jest także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa.

PKW przypomina, że kandydatem na wójta lub burmistrza może być obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski. Z przepisów kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze gminy, w której kandydat zostanie zgłoszony. PKW zaznacza, że kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 października 2014 r.

Z kolei kandydatem na radnego może być osoba (obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim) mająca prawo wybierania w tych wyborach i która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze gminy, w której kandyduje. Z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony.

PKW wskazuje, że kandydat na radnego gminy może jednocześnie kandydować w wyborach tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów. Kodeks wyborczy nie zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej lub innej gminie. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa.

Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 7 października 2014 r. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie.

Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego poparcia nie może wycofać.

PKW zaznacza, że wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów. Premier powinien to uczynić nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji rad, czyli między 21 lipca a 21 sierpnia, jeśli rzeczywiście wybory mają się odbyć 16 listopada.

(wp)
NAPISZ DO NAS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.