041a6f2aeaf5cf626ead667806f99459.html Będą kontrole projektów unijnych

Będą kontrole projektów unijnych

Czwartek, 03. Lipiec 2014 12:40
Drukuj
Rozpoczyna się okres wzmożonych kontroli realizacji projektów unijnych. Zdaniem ekspertów w praktyce każdy beneficjent może spodziewać się przynajmniej jednej kontroli w toku realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia.Okres realizacji projektów i kwalifikowania wydatków w ramach starego budżetu UE 2007 – 2013 upływa z końcem 2015 roku, stąd dla beneficjentów dotacji rozpoczyna się okres wzmożonych kontroli realizacji projektów. Wszyscy beneficjenci projektów realizowanych ze wsparciem funduszy UE muszą być przygotowani na kontrole planowe i doraźne.

Przeprowadzanie kontroli ma na celu przede wszystkim weryfikację, czy zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione, a roboty budowlane wykonane. Kontrola może zakończyć się nałożeniem na beneficjenta korekt finansowych.

W razie wykrycia nieprawidłowości trzeba się liczyć z decyzją o zwrocie części dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Gorszym scenariuszem będzie rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez instytucję finansującą i konieczność zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami. Istnieje też groźba wykluczenia na 3 lata z możliwości korzystania z programów pomocowych finansowanych ze środków europejskich.

W przypadku poświadczenia nieprawdy, przedłożenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji lub niepoinformowania, mimo obowiązku, właściwego podmiotu o sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia, beneficjentom grozi odpowiedzialność karna.

Kontrole wdrażania programu operacyjnego prowadzone są przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w programach centralnych, urzędy marszałkowskie w programach regionalnych), która deleguje swoje uprawnienia na m.in. Instytucje Pośredniczące i Wdrażające oraz Regionalne Instytucje Finansujące.

Do kontroli uprawnionych jest jednak dużo więcej podmiotów. Kontrole mogą być prowadzone także przez: Komisję Europejską (KE), Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), Regionalną Instytucję Obrachunkową (RIO).

(wp)
NAPISZ DO NAS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.