893a1c4fc33279222b18fb475e909c99.html Z tym wiaduktem nic nie zrobią

Z tym wiaduktem nic nie zrobią

Piątek, 07. Luty 2014 18:00
Drukuj
Wiadukt w Kleczy Dolnej nadal pozostanie przekleństwem kierowców ciężarówek. Były pomysły na jego przebudowę, ale w ministerstwie transportu nie podjęto do tej pory decyzji, która poprawiłaby bezpieczeństwo w tym miejscu.Jak długo zabłąkane tiry będą blokować przejazd pod wiaduktem w Kleczy Dolnej? Okazuje się, że ta sytuacja  szybko się nie zmieni. Pomimo licznych wystąpień w tej kadencji ze strony samorządowców, radnego sejmiku Rafa Stuglika oraz posła Marka Polaka, ministerstwo transportu nadal nie chce zająć się tym problemem.

W niedawnej odpowiedzi na zapytanie pana posła Marka Polaka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyznało, że nie istnieją żadne plany w sprawie przebudowy wiaduktu kolejowego w Kleczy Dolnej nad drogą krajową nr 52.

Ministerstwo poinformowało, iż priorytetowymi zadaniami, jakie realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe SA, są te zawarte w ˝Wieloletnim programie inwestycji kolejowych˝ obejmującym wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem dostępnych środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
Na chwilę obecną PKP PLK SA nie przewiduje inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego nad linią kolejową nr 117 nad drogą krajową nr 52 w miejscowości Klecza Dolna- poinformowało w swoim piśmie posła Marka Polaka ministerstwo.
Wiadukt kolejowy został wybudowany w 1889 r. i przebudowany w 1963 r. Jego wysokość wynosi 3,90 m, natomiast szerokość 7,85 m. Droga pod wiaduktem przebiega pod kątem ostrym, w łuku.

Pomimo, iż droga posiada właściwe oznakowanie, występują tutaj częste przypadki wjazdu wysokich pojazdów samochodowych, w tym załadowanych tirów z rejestracjami zagranicznymi. To powoduje ich zaklinowanie i niekiedy naruszenie konstrukcji wiaduktu.

Jak się okazuje, problem znany jest ministerstwu nie od dziś. W 1993 r. firma TRANSKOL opracowała dokument pn. ˝Analiza techniczno-ekonomiczna powiększenia światła pionowego pod istniejącym wiaduktem kolejowym w km 13,154 linia Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała˝.

Wynika z niego, że zmiana toru kolejowego z uwagi na istniejącą infrastrukturę oraz obowiązujące przepisy nie jest zasadna, ponieważ wiązałaby się z koniecznością uzyskania odstępstw od warunków normatywnych i byłaby bardzo skomplikowana pod względem technicznym, jak i kosztowna w realizacji.

Tymczasem zwiększenie światła pionowego pod wiaduktem kolejowym nad drogą krajową nr 52 jest możliwe do zrealizowania jedynie poprzez zmianę śladu drogi. Przęsło stalowe wiaduktu ma obecnie 1,05 m wysokości konstrukcyjnej. Możliwa byłaby ewentualna wymiana przęsła na inne o mniejszej wysokości, lecz aby uzyskać zadowalającą wielkość konieczna byłaby również zmiana drogi krajowej.

Pomysł zatem jest. Ale w tej chwili przebudowa drogi krajowej nr 52 w miejscowości Klecza Dolna nie znajduje się w planie działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

(mp)
NAPISZ DO NAS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.