6bb7602f05f57877d56b09fd6210054e.html Poczta Polska ściąga abonament. Jak uniknąć kłopotów?

Poczta Polska ściąga abonament. Jak uniknąć kłopotów?

Piątek, 06. Czerwiec 2014 16:05
Drukuj
Poczta Polska szuka pieniędzy w portfelach mieszkańców powiatu wadowickiego. Zdaniem Marka Wierońskiego, powiatowego rzecznik praw konsumenta, zaległości w opłacie abonamentu RTV może mieć około 10 tys. osób w naszym regionie. W ostatnich dniach dostają oni monity o zapłatę.Pani Ewa z Witanowic musi w ciągu siedmiu dni zapłacić 1500 złotych zaległego abonamentu RTV na konto Poczty Polskiej. Właśnie otrzymała monit z oddziału PP w Bydgoszczy i jeśli tego nie zrobi, Urząd Skarbowy ściągnie jej z emerytury wyliczoną kwotę.
To koszmar, bo kwota, którą mam zapłacić wynosi dokładnie tyle co moja emerytura - denerwuje się pani Ewa.
W ostatnich dniach listonosze poczty na terenie powiatu mają pełne ręce roboty z roznoszeniem monitów. Trafiają one głównie do osób w wieku 50-70 lat, czyli tych, którzy w latach 80-tych i 90-tych rejestrowali swoje odbiorniki. Dzisiaj mało kto już to robi.

Kwoty do zapłaty są różne, ale zazwyczaj są to zaległości z ostatnich pięciu lat. Maksymalna opłata może wynieść 1585,25 zł. Niektórzy płacą, a niektórzy szukają sposobu, by pozbyć się problemu w inny sposób.
Codziennie trafiają do mnie ludzie przerażeni wizją jednokrotnej zapłaty 1500 złotych. Sprawy są różne, ale większość z nich wskazuje, że wyliczenia poczty albo są na wyrost, albo w ogóle ich nie dotyczą- mówi Marek Wieroński, powiatowy rzecznik praw konsumenta.
Rzecznik radzi tym, którzy mają wątpliwości, czy płacić, by w pierwszej kolejności wysłali pismo do Poczty Polskiej na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec dłużnika roszczenia o zapłatę.

Kilka tygodni temu sprytny radny Czesław Starosta z Orzesza znalazł sposób, jak nie płacić zaległego abonamentu RTV. Urzędnicy pocztowi na takie pisma są bezradni i czasami odstępują od egzekucji. Ale jeśli pozostaniemy bierni wobec wezwań, prędzej czy później Poczta Polska ściągnie pieniądze z konta.

Obowiązek rejestracji odbiornika nakłada na nas ustawa o radiofonii i telewizji. Jednak nie wszyscy zgłaszają na poczcie, że mają w domu radio lub telewizor. Martwić powinni się tylko ci, którzy zarejestrowali odbiornik wcześniej, a potem nie płacili. Do nich powiadomienie wysyła najpierw Poczta Polska. Na zapłatę za zaległy abonament daje siedem dni. Jeśli nie uregulowali zadłużenia, sprawa przechodzi w ręce skarbówki. Do zaległego abonamentu fiskus dolicza jeszcze odsetki i koszty egzekucyjne.

Osoby, które są w trudnej sytuacji życiowej lub mało zarabiają, mogą poprosić o rozłożenie opłaty na raty. Mogą starać się o to ci podatnicy, których dochód w rodzinie nie przekracza 888 zł na osobę, a w przypadku osób samotnych - 1184 zł. Ale uwaga: pisma z prośbą o rozłożenie na raty nie wysyłamy na pocztę czy do fiskusa, tylko do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jeśli nakaz zapłaty abonamentu przyszedł do osób, które skończyły 75 lat, mają 60 lat i prawo do emerytury, zaliczają się do I grupy inwalidzkiej lub są bezrobotni - nie muszą się martwić. Wystarczy, że zgłoszą się do najbliższego oddziału poczty i przedstawią dokumenty, które uprawniają ich do zwolnienia z opłat.

Do końca zeszłego roku płaciliśmy 61 zł za radio i 201,40 zł za telewizor lub radio i telewizor. Od 2014 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podwyższyła te opłaty. Teraz zapłacimy odpowiednio - 63,70 zł i 208,45 zł. Pieniądze z abonamentu wpływają na konto telewizji publicznej i radia. W zeszłym roku było to 550 mln zł. KRRiT zaznacza też, że opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych nie zwalnia z opłat abonamentowych.

}} Jak powinno wyglądać pismo do Poczty Polskiej?
(wzór Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta)

Poczta Polska S.A.
85- 940 Bydgoszcz,
ul. Bernardyńska 15


Dotyczy Upomnienia nr UP Z/…./2014r. z dn..2014r.

W związku z wezwaniem mnie do zapłaty kwoty ........... zł z tytułu abonamentu RTV za okres ................ zwracam się na podst. art.73 Kodeksu postępowania administracyjnego o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mnie roszczenia o zapłatę ww. sumy z ww. tytułu.

Uzasadnienie:
Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342) operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia z urzędu miał obowiązek nadania posiadaczom imiennych  książeczek opłat abonamentowych indywidualnego numeru identyfikacyjnego. O nadaniu numeru operator winien powiadomić użytkowników, przesyłając  „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, które stanowiło jeden z załączników do niniejszego rozporządzenia.

Dotychczasowe bowiem dowody zarejestrowania odbiorników RTV straciły ważność w listopadzie 2008r. Nigdy nie otrzymałem takiego zawiadomienia, ani nie nadano mi takiego numeru.

(podpis)


(wp)
NAPISZ DO NAS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.