48f9d54e240089fe20b9b1c012cab265.html Dużo pieniędzy dla stowarzyszeń na pomoc dla niepełnosprawnych

Dużo pieniędzy dla stowarzyszeń na pomoc dla niepełnosprawnych

Poniedziałek, 23. Czerwiec 2014 17:20
Drukuj
Ponad sto dwadzieścia tysięcy złotych wyda Starostwo Powiatowe na pomoc osobom niepełnosprawnych. Pieniądze zasilą fundusze organizacji pozarządowych, które na zlecenie starostwa wykonają zadania. Z kim starostwo podpisze umowę?Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacje zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych  w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do rozdania było  125 tysięcy złotych. To jedna z największych puli tego typu dotacji w tym roku dla organizacji pozarządowych,przydzielanych przez samorząd powiatowy.

Konkurs ogłoszono w maju. Jak informuje PCPR, zarząd powiatu przyjął już listę podmiotów, którym przekaże pieniądze na zrealizowanie powierzonych zadań. Wytypowano 6 organizacji, stowarzyszeń, które działać mają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Chodzi między innymi o prowadzenie rehabilitacji rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18, dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, a także prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego.

Jak wyglądał podział pieniędzy?

„Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18 w różnych typach placówek”:

1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”, os. XX - lecia 1, 34 -100 Wadowice; kwota dotacji: 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100);
2. Fundacja „Promyczek”, ul. Dobra 4, Targanice, 34-120 Andrychów; kwota dotacji:  15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100);
3. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Równać Szanse”, os. Malatowskie 40, 34-123 Chocznia; kwota dotacji:  4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100);
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci Niepełnosprawnych, ul. M. Wadowity 9a, 34-100 Wadowice; kwota dotacji:  9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100);
5. Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”, Wyźrał 58a, 34-103 Witanowice; kwota dotacji: 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100).

„Prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”:
1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”, os. XX - lecia 1, 34 -100 Wadowice; kwota dotacji:  15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100);
2. Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”, Wyźrał 58a, 34-103 Witanowice; kwota dotacji:  9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100);
3. Fundacja „Promyczek”, ul. Dobra 4, Targanice, 34-120 Andrychów; kwota dotacji: 11 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100).

Prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego, udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług dla osób niepełnosprawnych i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”, ul. Wojtyłów 16,  34-100 Wadowice, kwota dotacji: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści  tysięcy 00/100).

(mp)
NAPISZ DO NAS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.